Fordeler med bruk av kredittkort i bedriften

Har du ansvaret for økonomien i en bedrift? Har du noen gang tenkt over at bruk av et kredittkort kan være fordelaktig om det benyttes riktig? Flere og flere banker og kredittkortutstedere tilbyr egne kort for bedrifter, og kan være en god idé å ta en titt på de forskjellige løsningene. Her kan man hente fordeler både med tanke på oversikt på utgifter og ulike fordeler man får ved kortbruken. Spesielt vil et godt kredittkort være en stor fordel for små bedrifter eller enkeltmannsforetak.

Bedriftskort – personlig ansvarlig eller et bedriftsansvar

Tenker man å bestille et kredittkort til bruk i bedriften finnes det to varianter for hvem som er juridisk ansvarlig. Den ene er at man søker et bedriftskort, men i navnet til den ansatte. Da er det den ansatte som blir kredittvurdert og øvre kredittgrense settes etter denne vurderingen. Det vil også være den personen kortet er knyttet opp til som vil stå som ansvarlig for all bruk av kortet. Denne formen for kort fungerer slik at den ansatte bruker kortet, men sender faktura til arbeidsgiver for kreditten som benyttes til jobbsammenheng.

Ønsker man å ikke knytte et kredittkort opp til den enkelte ansatte kan man få kort hvor bedriften er juridisk ansvarlig. Det vil også bety at det er bedriften som kredittvurderes ved søknad om kortet. Dermed er det bedriftens økonomi som bestemmer kredittgrensen. Ofte vil det gi en høyere kredittgrense enn ved et personlig ansvar.

Ekstra kapital

Små firmaer eller nyoppstartede bedrifter har ofte liten reservekapital, om noen i det hele tatt. Har man da et kredittkort kan det benyttes til eventuelle innkjøp eller betaling av tjenester. Kortet kan være i tillegg til en ordinær kontokreditt eller erstatte denne. Samtidig, som man til enhver tid har kapital tilgjengelig, har man fordelen med at en betaling ikke trekkes fra konto med en gang. Dermed har firmaet muligheten til å stoppe eventuelle uriktige betalinger.

Oversiktlig utgiftsføring

Å benytte kredittkort i bedriften gir god oversikt over forskjellige utgifter. Spesielt om man benytter kort hvor bedriften er juridisk ansvarlig. Da vil kontoen som er knyttet opp til kortet være oppdatert til enhver tid. Dette gjelder også om man har flere kort som benyttes av forskjellige ansatte. All totalt benyttet kreditt føres da på samme konto. Den økonomisk ansvarlige vil ha god kontroll på den enkelte ansattes betalinger. Har man kort med rabatter eller Cashbacks kommer dette også frem som en felles pott hver måned.

Rabatter og CashBack gir en økonomisk fordel

Kredittkort for bedrift kan gi gode rabatter eller CashBack. Her kan det for en del bedrifter være en god del penger å spare. La oss si at bedriften betaler varer/tjenester for kr 150 000 pr år med kortet. CashBack eller rabatt på 1% vil si at man sparer kr 1 500 på årsbasis. Ofte får man enda høyere prosenter på en del varer. Har bedriften flere kort kan det utgjøre enda mer totalt. Bruker man kort for å betale ansattes jobbreiser vil gode reisekort gi lavere reiseutgifter. Det skyldes at når man betaler med riktig type kredittkort, samler bedriften poeng som senere brukes til rabatter på andre flyreiser. Blant annet tilbyr Bank Norwegian et slikt kredittkort. Jo mer reisevirksomhet bedriften er involvert i, desto flere bonuspoeng og gratis reiser blir det til slutt.

Andre fordeler med kredittkort

I tillegg til rabatter og CashBack gir kredittkort som brukes i bedrifter også andre fordeler. Blant annet kommer de fleste kortene med en gratis reise- og avbestillingsforsikring. Samtidig kommer flere og flere kort med en mengde andre valgfrie forsikringer som bedriften kan være tjent med. Har en bedrift høye utgifter på drivstoff bør man ta en titt på forskjellige bensinkort. Her kan man spare alt fra kr 0,30 og opp mot kr 0,50 pr liter drivstoff. Sjekk derfor nøye forskjellige kort opp mot hverandre og i forhold til hva bedriften din har behov for.

Bruk bedriftskortet riktig

Det er altså mange fordeler for bedrifter med et kredittkort. Det en må være oppmerksom på er at man benytter kortet riktig. Det vil si at man ikke lar det bli stående mye ubetalt kreditt over lengre tid. Renteutgiftene vil da «spise opp» det en sparer blant annet på rabatter. Det beste er om man kan klare å betale ned all benyttet kreditt med jevne mellomrom. Helst innenfor den rentefrie perioden, som ofte ligger mellom 45 og 52 dager. Klarer man det vil ikke kortet påføre bedriften ekstra utgifter annet enn eventuelle gebyrer.